1 Created with Sketch.

Ziekmelden

Voor een goede controle en het juist registreren van de afwezigheid van kinderen verzoeken wij u vriendelijk doch dringend bij ziekte vóór schooltijd te bellen (0118-614517) of een briefje mee te geven aan een broer(tje) of zus(je).
Tevens willen wij u dringend vragen om afspraken voor dokter, tandarts, specialist enz. te maken buiten de schooluren.
Ook is het niet de bedoeling dat een kind een hele morgen/middag verzuimt i.v.m. een dergelijk bezoek.
Is een leerling zonder bericht afwezig, dan wordt u door school telefonisch benaderd.
We vinden het ook erg prettig als u na ziekte doorgeeft dat uw kind weer beter is indien hij/zij alleen naar school komt.

Mocht uw kind niet mee kunnen doen met gym, dan willen we een briefje krijgen met opgaaf van reden.