Vreedzame school muur

De Vreedzame school muur

Op school weten alle kinderen dat de Vreedzame school een programma is dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. We hebben de afgelopen tijd de volgende blokken behandeld en afgerond:

Blok 1: Wij horen bij elkaar

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Blok 3: We hebben oor voor elkaar.

In de grote ronde hal van de school hebben we met de kinderen (elke groep heeft een blok waarbij iets wordt gemaakt en opgehangen) een Vreedzame school muur gemaakt waar we kunnen zien en lezen wat we hebben besproken en geleerd. Op deze manier willen we voor iedereen zichtbaar maken dat de school een democratische gemeenschap wordt waarin ook kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan.