De Leerlingenraad

Onze school heeft ook een leerlingenraad. Deze raad bestaat kinderen uit de groepen 6 t/m 8, uit elke groep 1 jongen en 1 meisje. De leden worden gekozen voor 3 jaar. De directeur zit de vergaderingen voor. Afhankelijk van de, door de kinderen namens hun groep ingebrachte agendapunten, vergadert de raad 1x per 4 à 6 weken. De leerlingenraad praat mee over het beleid in de school.

Leerlingenraad 2019-2020

 

V.l.n.r: Lotte Sohier, Morris Wattel, Eymen Okur, Benjamin Marinissen, Boy Mes en Jasper v/d Velde.