Verlof en verzuim

“Gemiste lessen kunnen straks gemiste kansen zijn.”

Voor het aanvragen van verlof gelden regels. Klik hier voor deze regels.

Een verlofformulier kan worden opgehaald bij de directie of administratie, het formulier kan daar ook weer worden ingeleverd. De directie beoordeelt de verlofaanvraag en zal u op de hoogte stellen van haar beslissing.

De directeur is verplicht om bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen, die eventueel een proces-verbaal kan opmaken.