Buitengewoon verlof

“Gemiste lessen kunnen straks gemiste kansen zijn.”

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool, vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig.

Extra vrij – wanneer heeft uw kind er wel of geen recht op?

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Gemiste lessen kunnen gemiste kansen zijn.

In de “Leerplichtwet” staat dat het de taak is van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven.

Extra vrij wordt aangevraagd bij de directeur van de school. Dit moet vooraf schriftelijk gedaan worden. Een formulier daarvoor is verkrijgbaar op school.

Vrij voor extra vakantie buiten om schoolvakanties is niet toegestaan. Het is niet zo dat men recht heeft op 10 dagen extra vakantie per jaar.

Wel kan vrij verleend worden:

–           Wegens specifieke aard van het beroep,

–           Indien een werkgeversverklaring overlegd kan worden met opgave van reden.

–           Gewichtige omstandigheden.

Als aan één van deze voorwaarden is voldaan dan mag eenmaal per schooljaar verlof verleend worden, niet langer dan 10 schooldagen en niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Wanneer geen extra vrij?

Goedkope vakantie buiten het seizoen, door anderen betaalde vakantie, het ophalen van familie, midweek of weekeinde vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, al tickets gekocht of reserveringen gedaan, meereizen met anderen, indien een ander
kind uit het gezin al vrij is of “er wordt toch geen les meer gegeven”.

De directeur is verplicht om bij ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen, die eventueel een proces-verbaal kan opmaken.

Een buitengewoon verlof aanvraagformulier is te verkrijgen bij de leerkracht of de administratie. U dient dit tijdig aan te vragen.