Schoolgids

Scholen verschillen steeds meer. In manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en leggen verschillende accenten. Deze gids geeft aan waar De Stroming voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken. Als we spreken van ouders, dan bedoelen we steeds ouders/verzorgers.

In deze schoolgids kunnen ouders lezen over:
– waar De Stroming voor staat;
– de organisatie van de school;
– de ondersteuning van kinderen;
– wat ouders van de school kunnen verwachten;
– wat de school van ouders verwacht;
– diverse activiteiten en regelingen

Deze schoolgids is geschreven door de schoolleiding. Daarna is de inhoud aan de medezeggenschapsraad voorgelegd en vastgesteld.

Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Misschien dat dit uw eerste kennismaking met De Stroming wordt, misschien dat u de school al kent uit verhalen van andere ouders. In alle gevallen hopen we dat deze gids u die informatie geeft die u wenst.

Indien u als ouder behoefte heeft om op deze schoolgids te reageren, of indien u suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen met de directie.

Hier kunt u de schoolgids en de jaarlijkse bijlage downloaden in pdf-formaat.