1 Created with Sketch.

Plusklas

Binnen onze school bieden wij voor de kinderen die in aanmerking komen voor extra uitdaging een plusklas aan. Dit is voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Het aanbod voor deze groep bestaat uit activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op de analytische, creatieve en praktische vaardigheden van de kinderen. Deze activiteiten zijn beschreven in het tijdschrift “Vooruit” en ontwikkeld door het Centrum Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast worden activiteiten gedaan voor de ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden. Deze zijn ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt, een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten.