Ouderbetrokkenheid

Wederzijdse betrokkenheid

Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De ouders hebben hun kind op school en mogen dus meepraten over het onderwijs. De leerkrachten zijn de vaklieden die het werk moeten uitvoeren. Een samenspel tussen ouders en leerkrachten kan dan leiden tot een goed product: goed onderwijs aan de kinderen.