Onze school

De Stroming valt onder de paraplu van Archipelscholen en is een samenwerkingsschool die
gevormd is uit de voormalige Archipelschool OBS De Beverburch en CBS De Cederhof van Onze
Wijs, die beiden deel uitmaakten van de Brede School.

De Archipelscholen zijn in 1999 ontstaan uit een fusie van 18 openbare scholen in de gemeenten
Middelburg, Vlissingen en Veere. Archipel betekent “eilandengroep”. Elk van de eilanden kan een
eigen karakter hebben, zoals elke school uniek is, maar ze behoren toch samen tot een groter
geheel, het gezamenlijk bestuur. Het specifieke karakter van De Stroming is gevormd door het
samengaan van een openbare basisschool en een christelijke basisschool. Er is nadrukkelijk
gezocht naar een identiteit die aan beide achtergronden recht doet. Daarnaast streven we naar
een nauwe samenwerking met Kinderopvang Walcheren (KOW).