Moestuin

Vorig seizoen zijn de groepen 7 in maart vol goede moed begonnen op hun stukje van de schooltuin. Het is toen een paar keer niet doorgegaan omdat het te nat was. Daarna is het een poosje goed tuinweer geweest. Echter is er daarna zo’n lange periode van droogte aangebroken dat slechts enkele planten / zaden het naar behoren gedaan hebben. De eerste week na de zomervakantie zijn we polshoogte gaan nemen. Sommige tuinen hadden mooie bieten en komkommers opgeleverd. Omdat er verder weinig meer te doen is in de tuin hebben we besloten dat dit meteen de laatste keer is geweest. Leerlingen mogen uiteraard nog wel zelfstandig naar hun tuin om het restant te oogsten. In maart 2019 is groep 7 aan de beurt.
De foto’s vindt u hier.

Meester Anton