Kinder Kunst Week

Wat was de kinderkunstweek een succes!

Alle groepen hebben de afgelopen week met veel plezier gewerkt aan het thema: Energieke Kunst. (Kunst die draait,loopt,groeit,vliegt ,zwaait,verdwijnt)

De Kunstweek hebben we donderdag 28 maart afgesloten met een heuse tentoonstelling.

Wat fijn dat er zoveel ouders zijn geweest!

De kinderen hebben trots laten zien waar ze de afgelopen week mee bezig zijn geweest.

De groepen 7 en 8 hebben zich door kunstenaars zoals Theo Jansen en Leonardo da Vinci laten inspireren. Strandbeesten,en werktekeningen en een lavalamp werden tentoongesteld.

De groepen 4, 5 en 6 hebben knikkerbanen gemaakt, fotokunst gemaakt en lieten zien hoe een ventilator reepjes stof aan een waslijn in beweging zet.

Groep 3 liet filmpjes zien van de activiteiten die de kinderen hebben gedaan en er hing een slinger in de klas die kon bewegen.

In de groepen 1-2 konden we dromenvangers en vliegers bewonderen. En zelf een kunstwerk maken met verf en knikkers.

De foto’s vindt u hier.