Continurooster

Op De Stroming werken we met een continurooster. Alle groepen hebben les van 08.30 uur tot 14.15 uur, behalve op woensdag. Dan hebben de kinderen les van 08.30 uur tot 12.00uur.

Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 is er ’s morgens 10 minuten inlooptijd. Voor groep 3 geldt dit tot aan de herfstvakantie. U kunt dan met uw kind even in de klas rondkijken, spelen of een boekje voorlezen. Dit moment is bedoeld voor u samen. We vragen u om niet eerder dan 8.20 uur naar binnen te gaan. De leerkrachten hebben voor school tijd nodig om hun lessen voor te bereiden. Uiterlijk om 08.30 uur beginnen ook in de groepen 1-2 de lessen.

 

Opvang voor en na schooltijd en in de vakanties: VSO, BSO

Als school werken we samen met de Kinderopvang Walcheren die opvang biedt voor en na schooltijd. Bij de naschoolse opvang kan uw kind zich na een drukke schooldag ontspannen. De pedagogische medewerkers staan klaar om uw kind te begeleiden.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het centraal kantoor, 0118-614532 of kijk op www.kinderopvangwalcheren.nl.

Naast KOW zijn er ook andere organisaties voor kinderopvang. Het staat ouders vrij om zelf een vorm van kinderopvang te kiezen.