Bezoek Zeeuws Museum

Groepen 3
Op woensdag 22 november hebben de kinderen van groep 3a en 3b een bezoek gebracht aan het Zeeuws Museum in Middelburg. We kregen een rondleiding met gids en hebben drie kamers bekeken. De kamers hadden als thema “Land en Zee”.  In de verschillende
kamers waren veel mooie en oude spullen te zien, ook hebben we aantal opdrachten gedaan. Het was een geslaagde excursie waarbij we veel hebben geleerd.
Groepen 4
Donderdag 23 november zijn we naar het Zeeuws Museum geweest. De kinderen mochten in 3 kamers rondkijken. In de eerste kamer moesten ze naar een schilderij kijken wat veranderde, van dichtbij zag je andere dingen dan van veraf. In de tweede kamer stond alles in het teken van de zee, er lagen zelfs botten van walvissen! En de laatste kamer was best een beetje spannend. Hier hingen onder andere grote tapijten waarop de zeeslagen werden afgebeeld.

Klik hier voor de foto’s.