Uitreiking certificaat aan mediatoren

Donderdagmiddag 15 november hebben 20 kinderen uit de groepen 7 en 8 hun mediatoren-certificaat ontvangen. Tijdens een training van 3 middagen hebben de kinderen geleerd hoe ze conflicten bij buitenspel op het plein kunnen oplossen. Dit is een onderdeel van het programma van de Vreedzame School.
Alle kinderen vanaf groep 3 waren hierbij aanwezig, zodat ze gelijk weten welke kinderen ze -indien nodig- kunnen aanspreken.
Alle mediatoren….gefeliciteerd!