De Stroming

Welkom op onze website!

Samenwerkingsschool De Stroming is een aantal jaren geleden ontstaan uit een samenwerking tussen OBS De Beverburch en CBS De Cederhof, die beiden deel uitmaakten van de Brede School.

Schoolgids

Schoolgids_ 2021-2022

Schoolgids jaarlijkse bijlage 2021-2022

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

SOP SWS De Stroming 2020-2021

Oudertevredenheidsonderzoek juni 2018

Oudertevredenheidsonderzoek resultaten school


Meer over de stroming