De Stroming

Welkom op onze website!

Samenwerkingsschool De Stroming is een aantal jaren geleden ontstaan uit een samenwerking tussen OBS De Beverburch en CBS De Cederhof, die beiden deel uitmaakten van de Brede School.

Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids jaarlijkse bijlage

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

SOP 2019-2020 De Stroming

Oudertevredenheidsonderzoek juni 2018

Oudertevredenheidsonderzoek resultaten school


Meer over de stroming