De Stroming

In de Stromenwijk is er, net als op meerdere plaatsen in de provincie Zeeland, sprake van een terugloop van het aantal leerlingen. Mede daarom werd er afgelopen schooljaar een start gemaakt met een nauwere samenwerking tussen de Cederhof en de Beverburch, die beiden deel uitmaken van de Brede School. Beide scholen zijn gaan samenwerken onder de nieuwe naam “De Stroming”.

Schoolgids

Schoolgids

Meer over de stroming 

 

Alle activiteiten